Весници и вести од Еритреја

Весници и онлајн извори на вести од Еритреја. Овде е мојот избор на повеќето сигурен онлајн весници од Еритреја. Весниците се ажурираат редовно и Јас ги избрав, бидејќи на нивната покриеност на теми како политика, економија, финансии, општество и меѓународните прашања. На останатите весници се слободни за да пристапите на интернет.