Весници и вести од Етиопија

Етиопија весници. Листа на најзначајните онлајн весници во Етиопија со фокус на општи вести, финансии, политиката, економијата, општеството и меѓународни прашања што се гледа од Етиопија перспектива. Весници од Етиопија се слободни да се прочита на интернет: