Весници и вести од Иран

Ирански весници. Еве ја мојата неофицијална листа на најважните весници од Иран. Иранските весници се објавени главно во персиски, но исто така има и весници на англиски и други јазици. Јас избрав овие весници како најзначајна поради нивното покривање на дневните вести, економијата, политиката и општеството со ирански и меѓународни перспективи. Иранските весници се слободни за да пристапите на интернет: