Весници и вести од Италија

Италијанските весници: весници од Италија за покривање на политичката и економската ситуација во Италија и во странство. Овие весници се најраспространетите и влијателни весници во Италија и тие се избрани со цел да им даде на новинари, аналитичари и истражувачи преглед на тоа како тековната вести Разбирливо е од италијанско перспектива. Добредојдовте на мојата неофицијална листа на најзначајните, бесплатни онлајн весници од Италија: