Весници и вести од Камбоџа

Весници од Камбоџа: Камбоџа има различни култура за новинарство. Земјата има повеќе од 100 весници. Сепак, само неколку се објавуваат дневни и имаат висок уредувачки стандарди. Оваа листа се состои од најважните и сигурен онлајн весници во Камбоџа. Сите од нив пишува за општеството, политиката и дебата со камбоџански и меѓународни перспективи. Тука е нашата селекција на најзначајните Камбоџа весници: