Весници и вести од Кина

Списокот на весници во Кина. Еве еден од највлијателните кинеските весници на интернет. Весниците се избрани за нивната покриеност на дневни вести, економијата, политиката и социјални теми во Кина и во странство. Ја посетите Најдобар онлајн весници во Кина тука: