Весници и вести од Кипар

Весници од Кипар: Тука е неофицијална листа на важни онлајн весници во Кипар. Не сум направил оваа листа за да им даде на истражувачи, новинари и други заинтересирани преглед на актуелните случувања во Кипар. Весниците имаат фокус на општеството, економијата, политиката и дебата во Кипар и на меѓународно ниво. Весниците на листата се слободни за да пристапите на интернет. Во Кипар весници се објавени на англиски, грчки, турски и ерменски јазик.