Весници и вести од Кореја (Северна)

Весниците од Северна Кореја. Еве листа од најзначајните онлајн извори на вести од Северна Кореја. Имајте на ум, дека медиумите на Северна Кореја е силно контролирани од страна на владата. Некои од овие извори на вести се наоѓа надвор од Северна Кореја. Тие може да не ги одразуваат официјалните ставови на Северна Кореја.