Весници и вести од Либија

Весници од Либија. Еве листа од најважните либиски извори на вести. Тие се избрани за нивната одлична покриеност на политиката, економијата и општи вести. Весниците од Либија, на листата се слободни за да пристапите на интернет. Весникот новинарството во Либија е релативно независни, и тоа има историја која датира уште од првиот весник што беше објавен во 1827 година Сите весници на листата се слободни за да пристапите на интернет: