Весници и вести од Мауритус

Листа на весници од Маурициус. Овде е мојот избор на најважните вести на интернет извори од Маурициус. Јас го избрале весници затоа што секојдневно се ажурираат и да пишувам за општи теми како што се политиката, економијата, општеството и национални и меѓународни прашања како што се гледа од аспект на новинари од Маурициус. сите весници се слободни да пристапите и да се прочита на интернет.