Весници и вести од Монголија

Монголски весници. Ова е избор од најзначајните онлајн весници од Монголија. Монголските весници се избрани поради нивната секојдневна покриеност на политиката, дебата и економијата во Монголија и во странство. Овој избор на весниците ќе ви даде ажурирани преглед на состојбата на актуелните настани во Монголија од најпознатите доверливи извори. Весниците се слободен пристап до онлајн: