Весници и вести од Непал

Весници од Непал. Ова е мојот избор од најважните, сериозни онлајн весници од Непал. Јас избрав овие весници за нивното покривање на теми како што се економија, дебата, политиката и улогата на Непал, на меѓународно ниво. Сите весници на листата се слободни за да пристапите на интернет: