Весници и вести од Палестинска Територија

Палестинскиот весници покриваат политички и економски состојби во Палестина и во странство. Овие весници се најраспространетите и влијателни весници во Палестина, а тие се избрани со цел да им даде на новинари, аналитичари и истражувачи преглед на тоа како актуелна вест се уредува и разбрани во Палестина. Добредојдовте на мојата листа на најзначајните, бесплатни онлајн весници од Палестина: