Весници и вести од Перу

Вести од Перу? Еве ја мојата листа на најважните весници од Перу. Весниците се избрани поради нивната професионална покриеност на политичката ситуација во Перу, општи вести, финансии и општеството. Перуанскиот онлајн весници се слободни да се прочита: