Весници и вести од Света Лучија

Весници од Сент Лусија, земја во Источна Карибите. Нацијата има само две редовно ажурирани извори на вести. И двајцата се слободни да пристапите и онлајн весници обезбедува дневните вести на широк спектар на теми од политиката и економијата за бизнис и меѓународните односи.