Весници и вести од Сирија

Сирискиот весници: Еве листа од главните онлајн весници од Сирија. Весниците од Сирија сите се контролирани од страна на владата. Нема опозиција весници објавени од внатрешноста на Сирија. За една поширока перспектива, Ве молиме да се најде на нашата листа на весниците што ги покрива Арапскиот регион. Сите избрани весници од Сирија може да се прочита на интернет.