Весници и вести од Уругвај

Списокот на весници од Уругвај. Ова е избор од најважните онлајн весници форма Уругвај во Јужна Америка. Медиумите од Уругвај имале уставната слобода од 1967 година, и владата генерално ги почитува овие права. Слободата на печатот во Уругвај е меѓу најголемите на континентот. Оваа листа на весници од Уругвај се состои од дневен обновено извори на вести дека пишува за економија, општество, политички прашања, како и меѓународни прашања. Весниците се слободен пристап до онлајн: