Весници и вести од Фарски Острови

Фарски весници. Еве една од најголемите онлајн извори на вести од Фарските Острови. Има околу 50.000 жители на Фарските Острови, но и покрај неколку жители, постојат голем број на онлајн независни весници. Еве ги најдобрите од нив, тие се слободни да се прочита на интернет.