Весници и вести од Фиџи

Вести од Фиџи. Еве листа на важни весници од Фиџи. Избраниот весници ќе ви даде преглед на актуелните настани во Фиџи и како локалните весници пишуваат за меѓународни теми. Весниците се слободен пристап до интернет.