Весници и вести од Хаити

Весници од Хаити: Мојата неофицијални избор од најважните онлајн весници од Хаити. Весниците се избрани за нивната покриеност на економијата, политиката и актуелните настани во Хаити. Сите избрани Хаити весници на листата може да се прочита на интернет за бесплатно.