Весници и вести од Швајцарија

Листа на онлајн весници од Швајцарија. Швајцарија е меѓу земјите со најдобри слободата на печатот. Тука е мојата лична листа од најпознатите сигурен и значаен онлајн весници од Швајцарија. Сите весници покрие теми како во политиката, национални и меѓународни прашања, финансии, економија, дебата и општеството. Весниците се слободни да пристапите и да се прочита на интернет.