Akhbar dan berita dari Burma (Myanmar)

Surat khabar dari Myanmar, yang sebelum ini dikenali sebagai Burma. Cari di sini senarai surat khabar yang paling penting dari Myanmar. Ini surat khabar yang paling meluas di Myanmar dan mereka sempurna. Akhbar-akhbar Burma dipilih kerana mempunyai liputa