Akhbar dan berita dari Equatorial Guinea

Surat khabar dari Equatorial Guinea, yang meliputi keadaan politik dan ekonomi di Equatorial Guinea dan antarabangsa. Akhbar-akhbar dalam talian adalah surat khabar yang paling meluas dan berpengaruh di Equatorial Guinea dan mereka dipilih untuk memberi w