Akhbar dan berita dari Sahara Barat

Surat khabar dari Sahara Barat. Sahara Barat adalah antara negara-negara yang paling miskin di dunia. Tiada surat khabar biasa diterbitkan di Sahara Barat, tetapi beberapa pertubuhan antarabangsa yang meliputi keadaan di Sahara Barat di laman web mereka. Berikut adalah sumber-sumber berita yang paling penting yang meliputi Sahara Barat: