Akhbar dan berita dari Sahara Barat

Surat khabar dari Sahara Barat. Sahara Barat adalah antara negara-negara yang paling miskin di dunia. Tiada surat khabar biasa diterbitkan di Sahara Barat, tetapi beberapa pertubuhan antarabangsa yang meliputi keadaan di Sahara Barat di laman web mereka.