Kranten en nieuws uit Puerto Rico

Kranten uit Puerto Rico. Hier is een lijst van de belangrijkste online kranten uit Puerto Rico. Ik heb deze lijst om onderzoekers, journalisten en toeristen een kort overzicht van actuele zaken te geven in het land samengesteld. De kranten zijn gekozen omwille van hun redactionele aandacht aan onderwerpen zoals politiek, economie, financiën en internationale aangelegenheden. De kranten van Puerto Rico zijn vrij om toegang te krijgen en te lezen online.