Gazet i wiadomości z Botswana

Gazety Botswana: To jest nasz wybór najważniejszych źródeł informacji online z Botswany. Istnieją tylko dwie gazety codzienne w Botswanie, oba są kontrolowane przez rząd. Mam włączone kilka innych Medias internetowych, które obejmuje sprawy w Botswanie da