Gazet i wiadomości z Gambia

Lista najważniejszych gazet z Gambii. Oto wybór z najważniejszych gazet opublikowanych w Gambii. Wybrałem tych gazet, ponieważ daje najlepsze omówienie spraw bieżących, codziennych wiadomości, polityki, gospodarki w Gambii. Wszystkie źródła informacji są