Gazet i wiadomości z Izrael

Lista gazet z Izraela. Oto lista najważniejszych izraelskich gazet. Są oni wybierani na ich pokrycie polityki, gospodarki i ogółu codziennych wiadomości. Gazety z Izraela na liście są wolne, aby uzyskać dostęp w Internecie. Izraelczycy ma jeden z największą liczbą drukowanej gazety na obywatela. Gazety w Izraelu są publikowane w języku angielskim, arabskim, hebrajskim, a nawet rosyjski.