Gazet i wiadomości z Kazachstan

Gazety z Kazachstanu. Lista znaczących gazet internetowych z Kazachstanu. Wybrałem te źródła wiadomości online ze względu na ich pokrycie polityki, gospodarki, finansów, spraw społecznych i regionalnych z punktu widzenia dziennikarzy z Kazachstanu. Gazety