Gazet i wiadomości z Mauritius

Lista gazet z Mauritius. Oto mój wybór najważniejszych źródeł informacji online z Mauritiusa. Wybrałem gazety, ponieważ są codziennie aktualizowane i pisać o ogólnych tematów, takich jak polityki, gospodarki, społeczeństwa i spraw krajowych i międzynarodowych, jak widać z perspektywy dziennikarzy z Mauritiusa. Gazety są swobodnie dostępne i czytać online.