Gazet i wiadomości z Namibia

Wiadomości i gazety z Namibii. Namibia posiada duży wybór źródeł informacji internetowych, pomimo niewielkich rozmiarów kraju. W porównaniu z innymi krajami w regionie, Namibia rozszerzył wolność prasy. Gazety z Namibia zostało wybrane ze względu na ich pokrycie tematy takie jak polityka, gospodarka, środowisko, społeczeństwo, finansów i spraw zagranicznych. Gazety online są swobodnie dostępne i czytać online.