Gazet i wiadomości z Peru

Wiadomości z Peru? Oto moja lista najważniejszych gazet z Peru. Gazety są wybierani ze względu na profesjonalny pokrycia sytuacji politycznej w Peru, ogólnej wiadomości, finansów i społeczeństwa. W Peru gazety online są do lektury: