Gazet i wiadomości z Sahara Zachodnia

Gazety z Sahary Zachodniej. Sahara Zachodnia jest jednym z najbardziej biednych narodów na świecie. Brak regularnych gazety publikowane są w Saharze Zachodniej, ale kilka organizacji międzynarodowych dotyczących sytuacji w Saharze Zachodniej na swoich stronach internetowych. Oto najważniejsze źródła informacji dotyczące Sahara Zachodnia: