Gazet i wiadomości z Tadżykistan

Gazety Online z Tadżykistanu. Wolność prasy i swoboda wypowiedzi jest gwarantowana przez konstytucję, ale władze Tadżykistanu często ograniczają tę wolność w praktyce. Oto moja lista najważniejszych źródło informacji on-line z Tadżykistanu. Wybrałem gazet ze względu na ich zasięg polityki, finansów, gospodarki, społeczeństwa i spraw międzynarodowych. Wszystkie gazety w wykazie mają swobodny dostęp.