Gazet i wiadomości z Tybet

Lista gazet z Tybetu z najświeższymi informacjami o sprawach społecznych, politycznych oraz najświeższe informacje. Wszystkie tybetańskich gazet na liście są wolne, aby uzyskać dostęp w Internecie. Należy pamiętać, że niektóre źródła wiadomości znajdują s