Gazet i wiadomości z Urugwaj

Lista gazet z Urugwaju. Oto wybór z najważniejszych gazet formie Urugwaj w Ameryce Południowej. Media Urugwaju mają swobodę konstytucyjną od 1967 roku, a rząd generalnie przestrzega tych praw. Wolność prasy w Urugwaju jest jednym z najwyższych na kontynen