Tidningar och nyheter från Benin

Tidningar från Benin: Här är en lista över nättidningar i Benin. Det officiella språket är franska och alla tidningar skrivs på franska. Tidningen Independent journalistik är relativt ny i Benin. År 2002 hade Benin bara en dagstidning: \"La Nation\" (tidigare känd som \"Ehuzu\") med en daglig upplaga på cirka 12.000. Idag finns cirka 50 andra tidningar och tidskrifter i Benin. Här är de viktigaste nyhetskällor från Benin: