Tidningar och nyheter från Namibia

Nyheter och tidningar från Namibia. Namibia har ett stort urval av nyhetskällor, trots den lilla storleken på landet. I jämförelse med andra länder i regionen, har Namibia utökad pressfriheten . Tidningarna från Namibia har valts på grund av deras täckning av ämnen som politik, ekonomi, miljö, samhälle, ekonomi och internationella frågor. De nättidningar är gratis att använda och läsa på nätet.