Tidningar och nyheter från Namibia

Nyheter och tidningar från Namibia. Namibia har ett stort urval av nyhetskällor, trots den lilla storleken på landet. I jämförelse med andra länder i regionen, har Namibia utökad pressfriheten . Tidningarna från Namibia har valts på grund av deras täcknin