Tidningar och nyheter från Paraguay

Tidningar från Paraguay. Här är en genomgång av de största nättidningar från Paraguay. Jag har samlat detta val för att ge specialister, kolumnister och besökare en kort översikt av aktuella frågor i nationen. Tidningarna plockas på grund av sin redaktion