Tidningar och nyheter från Slovenien

Här hittar du ett urval av de mest inflytelserika nättidningar från Slovenien. De slovenska tidningar väljs på grund av deras höga redaktionella normer. Alla skriver om politik, allmänna nyheter, samhälle och nationella angelägenheter samt internationella frågor. Tidningarna på listan nedan är alla fria att komma åt och läsa på nätet.