Noviny a správy z Haiti

Noviny z Haiti: Moje neoficiálne výber z najdôležitejších on-line novín z Haiti. Noviny sú vyberaní na základe ich pokrytie ekonomiky, politiky a publicistiky na Haiti. Všetky vybrané haitskej noviny na zozname je možné čítať on-line zadarmo.