Noviny a správy z Nepal

Noviny z Nepálu. To je môj výber najdôležitejších, vážne on-line novín z Nepálu. Vybral som si tieto noviny k ich pokrytie tém, ako je ekonómia, debaty, politike a na medzinárodnej role Nepálu. Všetky noviny na zozname, sú voľne prístupné online: