Noviny a správy z Peru

Novinky z Peru? Tu je môj zoznam najdôležitejších novín z Peru. Noviny sú vybrané kvôli ich profesionálny pokrytie politickej situácie v Peru, všeobecných spravodajských, financií a spoločnosti. Peruánskej on-line noviny sú zatiaľ čítať: