Noviny a správy z Slovinsko

Tu nájdete výber z najvplyvnejších on-line novín zo Slovinska. Slovinskí noviny sú vybrané z dôvodu ich vysokej normy. Všetci písať o politike, všeobecné správy, spoločnosti a národných záležitostiach, ako aj medzinárodných tém. Noviny na nižšie uvedenom zozname sú voľne prístupné a čitateľné.