Gazetat dhe lajmet nga Burundi

Lista e gazetave nga Burundi: Këtu janë gazetat më të rëndësishme që shkruan rreth shoqërisë, politikës dhe debatit me një perspektivë kombëtare dhe ndërkombëtare. Gazetat janë të lirë për të hyrë në internet. Gjuhë zyrtare në Burundi janë Kirundi dhe frë