Gazetat dhe lajmet nga Cook Islands

Lajme nga Cook Islands: Burimet më të mëdha të lajmeve dhe gazetat nga Cook Islands cili mbulon shoqëri, ekonomi, politikë dhe debat. Të Ishujt Kuk Gazetat në listë janë të lirë për të hyrë në internet. Ka rreth 15.000 banorë në ishujt. Burimet e lajmeve