Gazetat dhe lajmet nga El Salvador

Gazetat më të mëdha në internet në El Salvador. Gjej këtu një listë të gazetave më të rëndësishme online nga El Salvador. Të gjitha gazetat janë të lirë për të lexuar në internet dhe ata janë të zgjedhur për mbulimin e tyre të temave të tilla si politika,