Gazetat dhe lajmet nga Eritre

Gazetat dhe burime online e lajmeve nga Eritrea. Këtu është zgjedhja ime e gazetave më të besueshëm në internet nga Eritrea. Gazetat janë përditësuar rregullisht dhe kam zgjedhur ata për shkak të mbulimit të tyre të temave si politikës, ekonomisë, financave, shoqërisë dhe çështjet ndërkombëtare. Gazetat e listuara janë të lirë për të hyrë në internet.