Gazetat dhe lajmet nga Eritre

Gazetat dhe burime online e lajmeve nga Eritrea. Këtu është zgjedhja ime e gazetave më të besueshëm në internet nga Eritrea. Gazetat janë përditësuar rregullisht dhe kam zgjedhur ata për shkak të mbulimit të tyre të temave si politikës, ekonomisë, financa