Gazetat dhe lajmet nga Gjitha Afrika

Gazetat dhe burimet e lajmeve që mbulojnë të gjithë kontinentin afrikan. Këto gazeta janë përzgjedhur në bazë të fokusit të tyre në debat, politikës dhe lajme në lidhje me shoqërinë. Të gjitha gazetat afrikane në listë janë të lirë për të lexuar dhe është