Gazetat dhe lajmet nga Grenada

Gazetat në Grenada. Liria e shtypit është e garantuar me ligj në Grenada, dhe gazetat javore përdor këtë liri haptazi. Nuk ka gazeta të shtypura ditore në Grenada, por gazetat e mëposhtme kanë përditshme online lajme: